Uitgesteld naar 2022

Dankzij de invloed van het COVID-19 virus hebben wij als organisatie de expositie moeten uitstellen. Achter de schermen gaan wij door met het organiseren van de expositie in oktober 2022.

Postponed till 2022

Due to the influence of the COVID-19 virus, we as organization had to postpone the exhibition. Behind the scenes we will continue to organize the exhibition in October 2022.

OKTOBER 2022 | 10-daagse kunstmanifestatie

Het aanwakkeren van de belangstelling bij mensen voor beeldende kunsten
Stimulating the interest by people for visual arts
Vrij toegankelijke internationale kunstmanifestatie. Een prikkelende wederzijdse ontmoeting voor beeldende kunsten, uitvoerende kunsten en een breed publiek.
Freel accessible international art event. A stimulating mutual encounter for visual arts, performing arts and a great audience.

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2019 | CAB EXPO