Thomas Ostoya

Sculptor & In installations

Verhaal

Thomas Ostoya maakt mobiele kunstwerken vanuit een eigen universum. Hij verstaat de kunst om ingenieus talrijke kleine stukjes (natuurlijke) materialen samen te stellen tot een evenwichtig balancerend mobiel geheel. Hij weet hierbij subliem de beweging tot in een specifiek punt te concentreren. Hiermee impressies en sensaties bij de beschouwer op te wekken. Alles draait om fragmentarisch evenwicht en totale perfectie. Doorheen het ene detail zien we het andere en aanschouwen we hoe het interieur en de constructies veranderen. De kunstenaar laat ons serendipitair zwelgen in zijn kunst.

Story

Thomas Ostoya makes mobile works of art in a private universe. He understands the art of ingenious numerous small pieces (natural) materials to put together to a balanced mobile object. He knows hereby sublime to focus the movement until a specific point. This exciting impressions and sensations by the Viewer. Everything revolves around patchy balance and total perfection. Through the one detail we see the other and watch how the Interior and the structures change. The artist let us wallow in his art, as if we were in a State of Serendipity.

Links

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


© 2019 | CAB EXPO