Barbara Witteveen

Ceramic

Verhaal

Barbara Witteveen maakt kunst binnen een waarachtig gecreëerd universum. Metaforisch een gemeenschappelijke wereld, waarin dieren burleske poses aannemen. Dat ontwapent, want het draait om objecten waar je een ziel in waarneemt. Zij verstaat eveneens de kunst om met een veelheid aan minimalistische keramiek-objecten monumentale installaties te maken.

Story

Barbara Witteveen makes art in a truly created universe. Metaphorically a common world in which animals take on burlesque poses. That disarmed, because it revolves around objects in which you soul perceives. She also knows how to make monumental installations with a multitude of minimalist ceramic objects.

Links

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO