Chris Vanden Broeke

Photography

Verhaal

Chris Vanden Broeke heeft een unieke kunstvorm ontwikkeld door gebruik te maken van microfotografie. Zijn abstracte lichtsculpturen tegen een pikzwarte achtergrond weet hij vast te leggen in tijdloze universele beelden. Hij stelt hiermee de kijker in staat te voelen met de ogen. Met zijn buitenbeelden weet hij doorheen het perspectief van de beeldvorming, mensen te laten verzinken doorheen een virtuele diepte, die aan hen de mogelijkheid biedt steeds iets eigens erin te kunnen zien – als een verborgen licht dat opborrelt uit het duister, een denkbeeldige donkerte die zijn/haar schaduw opwerpt.

Story

Chris Vanden Broeke has developed a unique art form by using microphotography. he knows how to capture his abstract light sculptures against a pitch-black background and transform them into timeless universal images. He argues us to be able to feel with the eyes. He knows with its outside pictures through the perspective of the image letting people sinking away through a virtual depth, that gives them in it the possibility to see something of their selves - like a hidden light that bubbling up from the darkness, an imaginary darkness which raises as the shadow of his or her.

Links

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO