Gitte Le Bruyn

Motion Picture Arts – Animation

Verhaal

Gitte Le Bruyn (°1985), visueel kunstenaar, is gefascineerd door Moving Arts, en creëert intrigerende korte animatiefilms. Met olieverf beschildert Gitte Le Bruyn glasplaten, vervolgens worden die belicht, de beelden gefotografeerd, verder bewerkt, hervormd tot het volgende beeld. Steeds opnieuw. Eenmaal uitgeveegd is er geen weg meer terug.

Of zij schildert de beelden in aquarel, scant die in, en monteert ze aan elkaar tot, geleidelijk overvloeiend de ene afbeelding na de andere tot een bewegend beeld. Een tijdrovende techniek die je in dit digitale tijdperk niet verwacht.

Story

Gitte Le Bruyn (° 1985), Visual artist, is fascinated by Moving Arts, and creates intriguing short animated films. With oil painting paints Gitte Le Bruyn glass plates. Then those plates are highlighted, the images photographed, further modified, reformed into the next image. Over and over again. Once erased, there is no turning back.

Or she paints the images into watercolour, takes a scan of each, and assembles these together until, gradually overflowing the one image after the other to a moving image.

A time-consuming technique you not expected in this digital age.

Links

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO