Hein Dingemans

Outside Art

Verhaal

Hein is gefascineerd door natuurvolkeren: Soedan-negers uit Zuid-Nigeria, Tutsi’s uit Rwanda, Polynesiërs van de Marquesas eilanden en vooral Aborigines, de oorspronkelijke bewoners van Australië. “De 9e Arunta Aboriginal, niet alleen gespierd, maar ook bere, bere sterk”, staat onder één van Heins tekeningen. En zo zien zijn inboorlingen er ook uit: in imponerende bodybuild poses tonen ze vol trots hun buitensporige spierbundels waarover vingerdik de gezwollen aderen lopen. Hun extreem grote lid piekt op het hoogtepunt van zijn potentie fier omhoog. Soms springt er een Yin Yang-balletje uit. “Dat is om aan seks een beetje humor te geven.”

Story

Hein is fascinated by primitive societies: Sudan blacks from South Nigeria, Tutsis from Rwanda, Polynesians from the Marquesas Islands and especially Aborigines, the native inhabitants of Australia. ‘The 9th Arunta Aboriginal, not only muscular, but also as strong as an ox’, is written under one of Hein’s drawings. And this is what Hein’s native peoples look like: in impressive bodybuilding poses they proudly display their excessive bundles of muscles over which run swollen blood vessels a finger thick. Their extremely large members loftily stand upright at the peak of their potency. Sometimes a Yin Yang ball springs out. ‘That’s to give sex a bit of humour.’

Links

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO