John Moran

Hot glass sculptor

Verhaal

John Moran is een Amerikaanse glaskunstenaar die politiek en maatschappelijk geëngageerde kunst boetseert in glas. Met zijn sculpturen probeert de kunstenaar mentale hindernissen te illustreren, die ontstaan doorheen de stereotypen uit de Amerikaanse popcultuur, consumptiemaatschappij, politiek en sociale kwesties. Niet als rebellie, maar eerder als een poging het absolute denken te ontdoen van de hypocrisie en absurditeit. Hij gebruikt hiervoor de sfeer uit bestaande beeldvorming.

Story

John Moran is an American glass artist who makes politically and socially committed art in glass. With his sculptures the artist tries to illustrate, the mental obstacles that arise throughout the stereotypes from American pop culture, consumerism, politics and social issues. Not as a rebellion, but rather as an attempt to get rid of the absolute thinking the hypocrisy and absurdity. Therefore he uses the atmosphere of existing images.

Links

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO