Lieven Lefere

Photography

Verhaal

Lieven Lefere fotografeert beelden extreem clean. Daarvoor bouwt hij zelf bestaande constructies en constellaties na, belicht die tot een levenloos iets, en legt dan een weergave vast die is ontdaan van het toevallige. Zijn foto’s ontwrichten door wat mogelijks onder de oppervlakte zou kunnen zijn. De beschouwer staat op een stopplaats zonder schuilhut, waar verwarring en vervreemding de boventoon voeren.

Story

Lieven Lefere shoots images extremely clean. For this he builds his own existing structures and constellations, photographs this with the right light intensity into an inanimate thing, and then lays a solid reproduction which has been stripped of the coincidence. His photographs disrupt programs, by what possibly could be, under the surface. The viewer is at a stop without a shelter, where confusion and alienation predominate.

Links

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO