Maurice La Rooy

Glas blowing art & hot glass sculptor & installations

Verhaal

Maurice la Rooy maakt solitaire glassculpturen met een verhaal. Er is geen ‘voor’ en er is geen ‘na’, alleen het kunstwerk dat alles vertelt. Glaskunst, ontstaat in de hitte van een oven, en deze kunstenaar ontvangt de vloeiende massa, versmelt/draait/blaast die tot intrigerende creaties. Hij legt er zijn ziel in, tot na de laatste fase van de afkoeloven. Dan is zijn kunstwerk klaar en moet het zonder hem een verhaal gaan vertellen.

Story

Maurice makes solitaire glass-sculptures with a story. There is no ' for ' and there is no ' after ', only the work of art that tells everything. Glass art, originates in the heat of a furnace, and this artist receives the flowing mass, merges/turns it on/blows into it and makes it to intriguing creations. He puts his soul into, until after the final stage of the cooling off. Then his artwork is ready and goes to tell a story without him.

Links

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO