Yannick Lambelet

Painter

Verhaal

Yannick Lambelet onderzoekt in zijn kunst nieuwe grenzen die kunnen ontstaan door de correlatie tussen bestaande digitale beelden, (die hij benut voor zijn creaties), en verf als toegevoegde nieuwe materie, die samen vorm krijgen binnen een nieuwe picturale constructie. Hij versmelt de banaliteit van hedendaagse digitale reproducties met de technieken van de hedendaagse figuratieve (reproductie) schilderkunsten, onderzoekt en mengt beide triviale stromingen, om te komen tot een hoger niveau in beeldvorming die doet bevragen over de nieuwe samenhang in zijn kunstobjecten.

Story

Yannick Lambelet examines in his art new frontiers that could arise by the correlation of existing digital images, (which he uses for his art creations), and the paint as new matter, that grow together within a new pictorial artwork. He melts together the banality of contemporary digital reproductions by using the techniques of contemporary figurative (reproduction)paintings, examines that and mixes both trivial currents, to come to a higher level in the banal image, that can apply within about what this new cohesion could be in his art objects for the viewer.

Links

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO