Otto Egberts

Painter, Sculptor, Installations

Verhaal

Otto Egberts’ oeuvre is een aaneenschakeling van kwetsbare taferelen, waar je binnendringt en niet uit te leggen zijn. Wil je die wereld begrijpen, kan je er niet omheen wat er in het kunstwerk gebeurt.

Otto Egberts stierf plotseling in 2019. Het is uitzonderlijk dat we zijn kunst kunnen brengen, met dank aan zijn partner, Astrid Hardenbol.

Story

Otto Egberts' oeuvre is a sequence of vulnerable scenes, which you penetrate and cannot be explained. If you want to understand that world, you cannot ignore what happens in the artwork.

Otto Egberts died suddenly in 2019. It is exceptional that we can bring his art, thanks to his partner, Astrid Hardenbol.

Links

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO