Ronald Ophuis

Painter

Verhaal

Ronald Ophuis’ kunst confronteert en dwingt tot zelfonderzoek. Zijn schilderskunst overweldigt, tormenteert.

Het zijn taferelen die je concreet kan beleven. Zowel vanuit de overheersende als de overheerste. Een heel actuele thematiek.

Story

Ronald Ophuis’ art confronts and forces to self-examination. His paintings overwhelms, torments.

They are scenes that you can experience concretely. Both from the predominant an the dominated person. A current topic.

Links

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO