Maarten Wendrich

Outside Art

Verhaal

Maarten Wendrich is een bijzonder getalenteerd kunstenaar. Zijn werk is fotografisch en toont alledaagse dingen en/of taferelen. Ook laat hij in veel van zijn werk zijn gemoedstoestand zien en een link naar de wereld van de psychiatrie. Ofschoon Maarten een schilder is, beschikt hij ook over bijzondere grafische vaardigheden.

Story

Maarten Wendrich is a very talented artist who works at Galerie Atelier Herenplaats. His work is very photograpic and depicts everyday objects and/or scenes. His images are often about his state of mind and a twist to the world of the psychiatry. Maarten is a painter but also very skilled in graphics. Lots of his work are linoleumprints, which he manufactures completely himself.

Links

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO