Mies van der Perk

Outside Art

Verhaal

Het leven van Mies van der Perk staat volledig in dienst van de kunst. Haar huiskamer is tegelijkertijd atelier, compleet met ezel en goed gevulde materialenkast.

Verder staan er een antieke tafel met stoelen en een comfortabele fauteuil tegenover een enorm flatscreen. Regelmatig tekent Van der Perk, sportende, dansende of musicerende mensen van televisiebeelden na. Deze snelle schetsen in potlood, grafiek- of tekenstift maakt zij op klein formaat papier. Sommige werkt zij later uit metacryl, inkt of aquarel op doek, of luxe tekenpapier. Bladerend door albums met foto’s van haar werk, is goed te zien hoe zij door de jaren heen verschillende stijlen hanteerde en steeds op zoek blijft naar de vorm die haar gevoelens het best zou kunnen uitdrukken. Haar albums blijken stille getuigen van een opmerkelijk ontwikkelingsproces.

Story

Mies van der Perk’s life is completely dedicated to her art. Her living room is also an studio, including easel and a well-filled cupboard with materials.  Furthermore there’s an antique table with chairs and a comfortable easy chair placed opposite to an enormous flat screen television. Van der Perk draws regularly sporting dancing or music making people, inspired by television images. These speed drawings in pencil, graphic or drawing pencil made on small sized papers. Sometimes elaborates with acrylics, ink or watercolors on canvas, or luxury drawing paper. Roaming through her work, one can see quite well how she used different styles through the years and how she keeps seeking for a style, that could express her feelings most accurately. Her sketch albums appear to be silent witnesses of a remarkable process of development.

Links

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO