Anne Thoss

Installations

Verhaal

Anne Thoss maakt objectkisten en installaties die getuigen van een individuele en sociale verantwoordelijkheid. Het thema ‘Grenzen’ loopt als een rode draad doorheen haar kunst. Opgegroeid in de grensstreek tussen Duitsland met Nederland, zijn haar ervaringen individueel en sociaal gemarkeerd. De grenzen van het haalbare, duurzame en onbereikbare, waarin een persoon zich verplaatst, is steeds weer een onderdeel van haar kunst, waarmee zij kritisch de geschiedenis van de mensheid in beeld brengt. Haar beeldvorming dwingt te ontmoeten – over de grenzen heen, om te verbinden door inzichten, met respect en menselijkheid.

Story

Anne Thoss creates object boxes and installations that bear witness to an individual and social responsibility. The theme of ' Borders ' runs like a thread through her art. Growing up in the border area between Germany and the Netherlands, are her experiences individual and social marked. The limits of the possible, sustainable and unreachable, in which a person moves themself, is always a part of her art, with which she brings critically the history of mankind. Her art forces to meet – across borders, to a possible connecting by insights, with respect and humanity.

Links

hier erfahren Sie, was ich mache und mit welchen Projekten ich mich beschäftige

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO