Hans Hartman

Installations / Outside art

Verhaal

Hans Hartman’s schilderijen in een bont kleurenpalet doen monumentaal aan. Veel tijd heeft Hans zichzelf nooit gegund om zijn creaties lang kritisch te aanschouwen. Eenmaal de verf droog volgden in één beweging vlotte inktlijnen de contouren van bonte en grillige vormen. We zien een uniek handschrift uiterst snel naar papier of doek vertaald. Het resultaat van een innerlijke niet te stuiten drang tot creëren. Bijzonder kenmerkend voor Hans Hartman is, dat tijdens het creëren ook alle objecten in zijn directe omgeving fungeerden als mogelijke dragers en aanjagers voor zijn kunststuk: panelen, doeken, atelierwanden, plafonds, papier, de vloer, zelfs zijn bureau en schilderskleding. De aanblik van zoveel geschilderde compositie dwingt ieders respect af.

Story

Hans Hartman's paintings in a colourful palette are monumental artworks. He didn't allow himself much time to see his own creations on a critical way. Once the paint was dry, in one motion followed smoothly ink lines the contours of colourful and whimsical shapes. We see an unique handwriting, very quickly translated on paper or canvas. The result of an inner unstoppable urge to create. Especially characteristic for Hans Hartman is, that while he is creating, all the objects in its vicinity maybe are a part as potential carriers and boosters of his art piece: panels, canvases, studio walls, ceilings, paper, floor, even his desk and painting clothes. The sight of so many painted composition compels everyone's respect.

Links

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO