Marijn Gronert

Graffiti

Verhaal

Marijn Gronert is een sociaal geëngageerd graffitikunstenaar die oog heeft voor kleurrijke beeldenwerelden. De kunstenaar voelt subtiel aan wat in ‘Art Brut’ wordt veruitwendigd, en is niet te beschroomd om resultaten ervan te materialiseren in monumentale muurschilderingen, waaraan hij respectvol een eigen touch toevoegt, – als uitvergrote ontwerpen, een ode aan. Marijn Gronert laat zien, ook binnen omlijnde opdrachten, onbegrensd te kunnen creëren.

Story

Marijn Gronert is a socially engaged graffiti artist who has an eye for colorful image-worlds. The artist feels subtly what is materialized by ‘Outside Art’, and does not feel too timid to materialize results into monumental murals, which the artist respectfully add a personal touch, - as enlarged designs, a tribute to. Marijn Gronert shows us, also within defined commands, to be able to create unlimited.

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO