Didier Verriest

Fotograaf / Photographer

Verhaal

Didier Verriest weet het absolute verdwijnen van het moment vast te leggen door materiële context als verstilde beelden te registreren. Hij zet niets in scène, maar kiest een standpunt van waaruit hij waarneemt, taxeert de natuurlijke lichtinval, reflecties, kleuren, en abstraheert al dat bestaande naar een imaginaire verbeelding ervan. Deze wijze van beeldvorming, ontdaan van elke menselijke levendige handeling, dwingt de opmerkzame beschouwer doorheen een ondefinieerbare filter van eigen nostalgische gevoelens. Als een prolongatie van het moment uit de oorspronkelijke sfeer van het verleden, ervaren we de stille getuigen in een nieuwe samenhang voor het heden.

Story

Didier Verriest manages to capture the absolute disappearance of the moment by catching material context as still images. He puts nothing in scene, but chooses a position from which he perceives, values the natural light, reflections, colours, and abstracts this all from into an imaginary imagination of it. This method of imaging, devoid of any lively human acting, forces the perceptive viewer through an indefinable filter of its own nostalgic feeling. As a prolongation of the moment of the original atmosphere of the past, we experienced the silent witnesses in a new context for the present.

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO