Rhode Bath-Schéba Makoumbou

Painter / Sculptor

Verhaal

Rhode Bath-Schéba Makoumbou beschildert haar doeken en sculpturen met een kleurenwaaier die de schoonheid van Afrikaanse vrouwen (en in mindere mate mannen) subtiel weergeeft binnen een setting van dagdagelijkse sociale activiteiten en handelingen. Het lijkt een archief van expressieve beelden. In het bijzonder wil zij nog bestaande maar verdwijnende inlandse beroepen, waarin de kunst van het overleveren bepalend is voor de continuering ervan, voor de toekomst alsnog vastleggen. Haar kunst was veelvuldig te zien in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Noord en Centraal Afrika, USA, en zal voor het eerst te zien zijn in Nederland op deze kunstmanifestatie.

Story

Rhode Bath-Schéba Makoumbou paints her canvases and sculptures with a color range that the beauty of African women (and to a lesser extent men) subtly displays within a setting of everyday social activities and operations. It seems an archive of expressive images. In particular she will capture for the future, the still existing vanishing indigenous occupations, where the art of surrender determines the continuation of it. Her art was frequently seen in Belgium, Germany, France, Spain, Switzerland, North and Central Africa, USA, and will be seen for the first time in the Netherlands on this art event.

Links

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO