Alix Manon

Installations

Verhaal

Alix Manon (BE) is een interdisciplinaire kunstenaar die eigenschappen van verschillende materialen onderzoekt, combineert, manipuleert en transformeert tot nieuwe beeldvorming. Haar kunst attendeert ons aan de kanteling van een situatie en confronteert ons met de nieuw ontstane tegenstellingen. Als een zoektocht tussen chaos en streven naar evenwicht, het zijn en het verdwijnen, het verliezen door te winnen, probeert zij te ontrafelen wat de mens zoal drijft doorheen zijn trivialiteit.

Story

Alix Manon (BE) is an interdisciplinary artist who investigates properties of different materials, combines, manipulates and transforms it into a new imaging. Her art takes our attention for a change of a situation and confronts us with the newly created contradictions. Is a quest between chaos and strive for balance, like exist and fading away, like losing by winning, tries she to unravel what kind of things someone moves through his triviality.

Links

Alix lives & works in Antwerp

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO