Freddy Tsimba

PainterSculptor / Installations

Verhaal

Freddy Tsimba (°1967) is een beeldhouwer-kunstenaar uit de Democratische Republiek Congo, die kunst maakt van de zwerfresten op de slagvelden. Met zijn kunst wil hij hulde brengen aan de slachtoffers van inhumane twisten die leiden naar moorden en oorlog. Met zijn creaties, die afstoten en uitdagen, als een tegenstelling tussen pijn van hoop, hekelt hij de tragedies die zijn ontstaan door de (inlandse) oorlogen. Iedere sculptuur van Freddy Tsimba is een getuigenis ervan. Hij stelde tentoon in Afrika, Europa, Canada en China en is een toonaangevend kunstenaar in de Democratische Republiek Congo.

Story

Freddy Tsimba (°1967) is a sculptor-artist from the Democratic Republic of Congo, which art makes of lost military materials on the battlefields. With his art he wants to pay tribute to the victims of inhuman strife who leading to murder and war. With his creations, which repel and challenge, as a contrast between pain of hope, he denounces the tragedies arising from the (internal) wars. Each sculpture of Freddy Tsimba is a testimony of it. He has exhibited in Africa, Europe, Canada and China and is a leading artist in the Democratic Republic of Congo

Links

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO