Coen Ringeling

Outside Art 

Verhaal

Coen Ringeling staat vijf dagen per week als eerste te wachten tot Atelier Herenplaats open gaat. Dan start zijn routine; na een versnelde pas, soms met een computerspel vol grappige geluiden aan zijn oor, spurt hij naar boven om te kijken of daar al iemand is. Daarna beent hij met gezwinde pas naar beneden, waar hij graag in een gemakkelijke stoel stripboeken bekijkt. Als iedereen aan het werk is, gaat hij achter zijn tafel zitten en hervindt hij zijn rust. Coen moet zijn rituelen volgen. Zo lust hij maar zeven verschillende soorten eten, iedere week hetzelfde. Veranderingen moeten goed van te voren worden besproken.

Story

Coen Ringeling (1990) is always first to arrive at Atelier Herenplaats. Starting his daily routine with quickly pacing around the studio, often while listening to the funny sounds of a computer game. Then regaining focus through reading comic books in the arm chair while everyone arrives and settles behind their desks. Only then will Coen relax behind his own desk and start to work.  Coen needs these daily rituals. He has a dedicated meal for each day of the week and any changes need to be discussed and agreed to long in advance. 

Links

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO