De biënnale CABexpo 2022 wordt opnieuw samengesteld door Domien van Parys, curator van de editie CABexpo 2020. Op dit moment is er nog onvoldoende informatie over de nieuwe inhoud van biënnale CABexpo 2022, maar regelmatig zal er nieuwe informatie worden gepubliceerd. Raadpleeg hiervoor regelmatig onze website.


The CABexpo 2022 biennial is being reconstituted by Domien van Parys, curator of the CABexpo 2020 edition. At the moment there is not enough information about the new content of the CABexpo 2022 biennial, but new information will be published regularly. Consult our website regularly for this.

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2019 | CAB EXPO