Openstelling en tentoonstelling
30 September - 30 Oktober 2022

Het Crossing Art Borders kunstmanifest start met een officiële opening / vernissage waar de kunstenaars of hun vertegenwoordiger aanwezig zijn. De tentoonstelling loopt gedurende 30 dagen, op vrijdag, zaterdag en zondag, vrij toegankelijk voor het publiek en op afspraak op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Precieze data, tijden en locaties worden nog bekend gemaakt.


Opening and exhibition 30 September - 30 October 2022

The Corssing Art Borders art manifest will start with an official opening / vernissage where the artists or their representatives are present. The exhibition will run for 30 days, on Friday, Saturday and Sunday, open to the public and by appointment on Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Exact date and time will be announced at a later stage.

PRAKTISCHE INFO / PRACTICAL INFO

Vorm

Diversiteit in het aanbod: Poëzie, performance, beeldende kunsten (3D en 2D), videokunst, graffiti, film, e.a. Iedere kunstenaar wordt een standplaats toegewezen en richt die in als een solotentoonstelling. Kunstenaar is vrij zowel oud als nieuw werk aan te leveren

Form

Diversity in the offer: Poetry, performance, Visual Arts (3D and 2D), video art, graffiti, movie, etc. Each artist is assigned a stand and set his stand up as a solo exhibition. Artist is free to deliver both ancient and new work of art

Inhoud

Kunst brengen binnen het principe van kwaliteit boven kwantiteit. Kunstbeleving als een kruisbestuiving staat centraal, uitdagend voor jong en ouder(en), als een prikkelende wederzijdse ontmoeting tussen uitvoerende - en beeldende kunsten enerzijds, en een breed publiek anderzijds.

Content

Bring art within the principle of quality over quantity. Art experience as a cross pollination is central, challenging for young and older, as a stimulating mutual meeting between executive art and visual arts on the one hand, and the general public on the other.

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO