Stichting Crossing Art Borders

De Stichting Crossing Art Borders is een stichting naar Nederlands recht. Zowel het bestuur als de uitvoerende werkgroepen genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie of opdracht gemaakte kosten.

Voorzitter | Persvoorlichter
Pol van de Vijver
Secretaris | Logistiek
Jan Vinke
Schatbewaarder
Jacques Bliek
Bestuurder | Artistieke Leiding
Petrella Lion
Bestuurder | Curator
Domien van Parys
Communicatie | PR
Reclamebureau 'Recht door Zee'
Boekhouding
Hamelink en Menue Kanaalzone BV
Comité van Aanbeveling
Jan Lonink | Voormalig burgemeester van Terneuzen
Comité van Aanbeveling
Rinus Meesen | Alg. Directeur Festival Zeeuwsch-Vlaanderen
ORGANISATIE | ORGANIZATION

Achtergrond

 • Oprichting

  Het idee voor het oprichten van Crossing Art Borders is ontstaan in 2018 vanuit een behoefte binnen het kunstenaarsmilieu in de Kanaalzone. Met een open blik een nieuwe dynamiek ontwikkelen door aansluiting te vinden met kunstenaars van buiten de regio, is de uitdaging. Jongerenkunst integreren is een evidentie. Er werd gezocht naar medestanders, en die zijn gevonden. 

  Samen schreven zij in 2019 een missie uit, stelden doelen op, en richtten in januari 2020 de Stichting CAB op.

  Launch

  Crossing Art Borders was founded out of necessity by the artist movement in the Terneuzen-Ghent Canal Zone. The challenge was to develop a fresh dynamic by connecting with (young) artists from outside the region. 

  Together with our newfound allies, The Crossing Art Borders Foundation was founded in January 2020.

 • Visie

  Het aanwakkeren van de belangstelling bij mensen voor beeldende kunsten, door te laten zien wat kunstenaars hiertoe beweegt, hoe dit elkaars kunst kan versterken, welke dynamiek dat teweeg kan brengen, en trachten een belangrijk verschil te maken met het huidige aanbod op de kunstscene in Zeeuws-Vlaanderen en België.

  Om dit te verwezenlijken, organiseren we een gratis toegankelijke internationale kunstmanifestatie, genaamd: CAB EXPO. Letterlijk grensoverschrijdend, maar ook door het opzoeken van de grenzen van kunst.

  Om raakvlakken met de ontwikkelingsdynamiek van de Kanaalzone Terneuzen-Gent te benadrukken, proberen we op educatief vlak lokale scholen te interesseren en te betrekken.

  Vision

  Stimulating the interest by people for visual arts, by showing what moves artists to create - and how they can inspire and strengthen each other. We want to make a big difference with the current offer on the art scene in Zealandic Flanders and Belgium.

  To accomplish this, we will be organizing a freely accessible international art event, called: CAB EXPO. By literally crossing the borders, and widening the international view of the region - but also by looking at the borders of art in general.

  In order to educate and higlight the development dynamics of the Ghent–Terneuzen Canal Zone, we aim to interest and involve local schools.

 • Ambitie

  Met dit project als organisatie eruit springen. We willen kunstenaars laten excelleren. Daarom wordt een hoog kwaliteitsniveau nagestreefd.

  Ambition

  By striving for quality art, we aim to boost all participating artists.

 • Het gebied

  De kunstmanifestatie is direct gelinkt aan het gebied North Sea Port. Doorweven van de zware en lichte industrie, vinden we er natuurgebieden en dorpen tussen de steden Gent en Terneuzen. Bijzonder zijn kleinschalige culturele initiatieven die plaatselijk als relicten worden gekoesterd.

  De organisatie kan hiervoor een morele steun betekenen, en daarmee een van haar doelstellingen bereiken, nl. toename van de aantrekkelijkheid van de streek voor haar inwoners, werknemers en immigratie van potentiële medewerkers van de bedrijven in de Kanaalzone.

  The area

  Crossing Art Borders is directly linked to the North Sea Port area. Intertwined between cities Ghent (BE) and Terneuzen (NL), you will find both nature reserves and (heavy) industry. Small, tightly knit communities are dotted along the Canal and provide several inspiring cultural initiatives.

  The CABexpo organisation aims to increase liveliness, connectivity and liveability in this contrasting and inspiring region.

ORGANISATIE | ORGANIZATION

Vrijwilligers gezocht

De Stichting CAB organisatie draait volledig op vrijwilligers. Zonder kan niet en we zijn altijd op zoek naar meer mensen die ons kunnen bijstaan. Sommigen willen gewoon logistieke hulp leveren, anderen hun kennis. Ben je op zoek naar leuk en zinvol vrijwilligerswerk? Meld je aan!

The CAB Foundation runs entirely on volunteers. We cannot do without and are always looking for more people who can assist us. Some simply want to provide logistical assistance, others offer their knowledge. Are you looking for fun and meaningful volunteer work? Sign up!

Ben je op zoek naar leuk en zinvol vrijwilligerswerk? Meld je aan! Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We zoeken nog naar mensen voor de volgende functies:

Suppoost / Gids

Assistentie tijdens de exposities van CABexpo, biedt kansen om heel wat mensen en kunstenaars ontmoeten.

Attendant / Guide

Attendant during the exhibitions of CABexpo offers opportunities to meet lots of people and artists.

Werkgroep

Heb je ervaring in administratie of organisatietalent? Wil je de handen gewoon uit de mouw steken of assisteren bij doe-het-zelf werkzaamheden bij opbouw en inrichting van tentoonstellingen.

Workgroup

Do you have experience in administration or organizational talent? Do you simply want to roll up your sleeves or assist with do-it-yourself work when setting up and furnishing exhibitions?

Redactielid

Schrijftalent in foutloos Nederlands en altijd al mee willen werken aan een catalogus? We horen graag van je!

Editor
Do you have talent for writing in flawless Dutch and always wanted to contribute to a catalog? Please let us know!

Overige onderdelen

Tevens zoeken we nog mensen voor: | We are also looking for people in the following places:

- Logistieke ondersteuning | Logistic support
- Educatie | Teaching
- Poëzie & literatuur | Poetry & Litterature
- Infobalie & winkel | Helpdesk & shop

VRIJWILLIGERS / VOLUNTEERS

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO