• Sponsors

  CABexpo – editie 2022 wordt mogelijk gemaakt dankzij de inzet van al onze vrijwilligers en de financiële steun van plaatselijke locatiehouders, kunstenaars, adverteerders, fondsen, sponsoren en giften.

  Ben je ons initiatief genegen, niet kapitaalkrachtig, maar wil je toch binnen jouw mogelijkheden een financiële bijdrage leveren, dan kan dat. Stort je bijdrage op het rekeningnummer van de Stichting CAB --- NL25 RABO 0351 2486 33 --- met vermelding: Gift CABexpo – editie 2022 en e-mailadres. Je komt dan op de lijst van sponsoren die we uitnodigen voor de vernissage.

  CABexpo – edition 2022 is made possible thanks to the efforts of all our volunteers and the financial support of local location owners, artists, advertisers, funds, sponsors and gifts.

  If you are interested in our initiative, but you are not financially strong, but you still want to make a financial contribution within your means, you can. Deposit your contribution into the account number of the CAB Foundation --- NL25 RABO 0351 2486 33 --- stating: Gift CABexpo – edition 2022 and e-mail address. You will then be added to the list of sponsors that will be invited to the opening.

 • Adverteerders

  Heb je interesse om te adverteren tijdens dit evenement? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

  Advertising

  Are you interested in advertising during this event? Please contact us for the possibilities.

 • Vrienden

  De Stichting CAB organisatie draait volledig op vrijwilligers. Ben je ons initiatief genegen, en wil je ons initiatief actief uitdragen, dan kan dat door lid te worden van de Vrienden van de Stichting CAB.

  Dit doe je door ons een e-mail te sturen met de vraag jou op te nemen in de lijst van sympathisanten  CABexpo. De stichting houdt jou dan regelmatig op de hoogte van haar activiteiten, en nodigt jou uit voor de vernissage van CABexpo.

  Het staat jou vrij al of niet een financiële bijdrage te leveren op  het rekening nummer van de Stichting CAB --- NL25 RABO 0351 2486 33 --- met vermelding: Gift  CABexpo – Vrienden van CAB. In dat geval kom je ook op de lijst van de sponsoren.

  Friends

  If you are interested in our initiative, and you want to actively propagate our initiative, you can do so by becoming a member of the Friends of the CAB Foundation. You do this by sending us an e-mail with the request to include you in the list of supporters of CABexpo.

  The foundation will then keep you regularly informed of its activities and invite you to the opening of CABexpo.

  You are free to make a financial contribution or not to the account number of the CAB Foundation --- NL25 RABO 0351 2486 33 --- stating: Gift CABexpo – Friends of CAB. In that case you will also be added to the list of sponsors. Gift CABexpo – Friends of CAB

Organisatie

Organisation

Oostkade 14
4551 CL Sas van Gent
Telefoon: 0115 450 777

Partners

Partners


Belangrijk!

Alle informatie t.b.v. artiesten/exposanten die op deze site vernoemd worden, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, omdat deze informatie is opgemaakt voor de beslissing om het evenement uit te stellen.


Important!

All information about artists / exhibitors mentioned on this site are subject to possible errors, as this information has been prepared before the decision to postpone the event.

© 2022 | CAB EXPO